Friday, September 26, 2008

Komitmen Muslim Sejati - Fathi YakanTatkala memasuki usia dewasa, tanpa melalui proses yang berliku, kita tiba2 telah mendapati diri kita seorang Muslim. Orang tua, suasana rumah, danlingkungan sekitar, telah membawa kita kepada suasana batin yang penuh ian dan larut dalam tradisi ubudiah. Ini patut disyukuri. Hanya saja, jika potensi keimanan dasar ini tidak dikembangkan dengan wawasan pengetahuan keislaman lebih lanjut, keimanan kita menjadi stagnan dan asif. Dan fenomena ini dijumpai di tengah komunitas umat Islam.

Padahal, ajaran Islam diturunkan oleh Allah untuk ditegakkan di muka bumi. Ia tidak hanya berisi tuntunan individu manusia dalam menjalin hubungan dengan Tuhannya dalam aktivitas ibadah ritual,namun juga berisi sistem kehidupan untuk menjadi panduan bagi seluruh umat manusia dalam menata kehidupan.

Untuk misi yang demikian ini, dan sebagai sebuah nilai yang harus diperjuanagkan, Islam memerlukan komitmen penuh dari para pemeluknya. Komitmne dalam memegang prinsip keyakinan, komitmen dalam memgang teguh nilai, dan komitmen dalam memperjuangkannya.

No comments:

Related Posts with Thumbnails